مدل جوی

Joy

Joy نام گروهی از سمعک پشت گوشی رکستون می باشد. این سمعک در 3 سطح کیفیتی 10،20،30 موجود است. هرچه سطح کیفیتی بالاتر می رود، امکانات و ویژگی های سمعک ها بیشتر می شود.

مدل استرلینگ

Sterling

نام تمامی سمعک های داخل گوشی رکستون، Sterling می باشد. این سمعک در 3 سطح کیفیتی 10،20،30 موجود است. هرچه سطح کیفیتی بالاتر می رود، امکانات و ویژگی های سمعک ها بیشتر می شود.

مدل امرالد

Emerald

Emerald جز سمعک هایی است که رسیور سمعک داخل گوش قرار می گیرد، از این رو کیفیت صدای رسیده به پرده گوش به دلیل نزدیکی رسیور با آن بسیار خوب بوده و کاربر صدایی شفاف را تجربه می کند. علاوه بر این تمام کاربرانی که در شنیدن صدای خودشان مشکل دارند می توانند از این سمعک به عنوان راه حلی برای مشکلشان استفاده کنند.

آیا مایل هستید که در زمینه سمعک از ما مشاوره رایگان بگیرید؟